Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Στις 18 Δεκεμβρίου 2007, η γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 62/139, δηλώνοντας ότι στις 2 Απριλίου κάθε έτους θα σηματοδοτείται η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Αυτο έγινε λόγω του υψηλού ποσοστού αυτισμού στα παιδιά σε όλες τις περιοχές του κόσμου και τις συνακόλουθες αναπτυξιακές προκλήσεις. Κάλεσε όλες τις χώρες, τα όργανα του ΟΗΕ, τους διεθνείς οργανισμούς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να λάβουν μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Αυτισμό.

Ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια. Μην προσπαθείς να τον γιατρέψεις, προσπάθησε να τον καταλάβεις.

Πληροφορίες

  • Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορεί να ανιχνευθούν στην πρώιμη παιδική ηλικία.
  • Περίπου ένα στα 160 παιδιά βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
  • Οι ικανότητες και οι ανάγκες των ατόμων με αυτισμό ποικίλλουν και μπορούν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Ενώ ορισμένα άτομα με αυτισμό μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα, άλλα χρειάζονται δια βίου φροντίδα και υποστήριξη.
  • Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που βασίζονται σε στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, με θετικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό, καθώς και των φροντιστών τους.
  • Τα άτομα με αυτισμό συχνά υπόκεινται σε στίγμα, διακρίσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Η φροντίδα για τα άτομα με αυτισμό πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις σε κοινοτικό και κοινωνικό επίπεδο για μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ένταξη και υποστήριξη.
Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Αιτίες

Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες να βρίσκεται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων.

Εμβόλια

Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ του εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς. Προηγούμενες μελέτες που υποδεικνύουν μια αιτιώδη συνάφεια βρέθηκε να είναι γεμάτες με μεθοδολογικά ελαττώματα. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οποιοδήποτε άλλο παιδικό εμβόλιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Οι έρευνες της πιθανής συσχέτισης της θειομερσάλης και αλουμινίου που περιέχονται στα αδρανοποιημένα εμβόλια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια δεν αυξάνουν τον κίνδυνο.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αυτισμό, έχουν δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. Και όμως, τα άτομα με αυτισμό συχνά υπόκεινται σε διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της άδικης στέρησης υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και ευκαιριών συμμετοχής στις κοινότητές τους. Τα άτομα με αυτισμό έχουν τα ίδια προβλήματα υγείας με τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, μπορεί, επιπλέον, να έχουν συγκεκριμένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τον αυτισμό. Μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στην ανάπτυξη χρόνιων μη μεταδοτικών καταστάσεων λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η σωματική αδράνεια και οι κακές διατροφικές προτιμήσεις. Επιπλέον διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας, τραυματισμού και κακοποίησης.

Δεν υπάρχουν θαυματουργές θεραπείες για τον αυτισμό. Ωστόσο, οι κατάλληλες δια βίου εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, υποστήριξη οικογενειών από επαγγελματίες, και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ατόμων με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Τα άτομα με αυτισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για γενικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προώθησης και πρόληψης και θεραπείας οξέων και χρόνιων ασθενειών. Ωστόσο, έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεκπλήρωτων αναγκών υγειονομικής περίθαλψης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Είναι επίσης πιο ευάλωτοι σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ένα κοινό εμπόδιο δημιουργείται από την ανεπαρκή γνώση και κατανόηση του αυτισμού από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων για τα Άτομα με Αυτισμό

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 1996, υπογράφηκε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων για τα Άτομα με Αυτισμό από 331 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Χάρτης, που συνυπογράφηκε από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ιρλανδικής Εταιρείας για τον Αυτισμό, Δρ. Πατ Μάθιους, είχε στόχο να έχει εκτεταμένες συνέπειες στην ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό σε όλη την Ευρώπη. Ο Χάρτης ορίζει ότι τα άτομα με αυτισμό πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες της ΕΕ, όπου κρίνεται σκόπιμο και προς το συμφέρον του ατόμου με αυτισμό, και ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να ενισχύονται και να επιβάλλονται με την κατάλληλη νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος.

Ποσοστά ανά τον κόσμο

Εδώ μπορείς να δεις στατιστικά για όλες τις χώρες.
Η παρακολούθηση των ποσοστών αυτισμού σε όλο τον κόσμο είναι μια μικρή πρόκληση. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές χώρες δεν παρακολουθούν ούτε αναφέρουν τα ποσοστά αυτισμού. Επίσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, ενιαία κριτήρια για την αξιολόγηση του αυτισμού. Ακόμα κι αν υπήρχαν, υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν τους πόρους για να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμενα στατιστικά υπάρχει μια αύξηση 10% σε σύγκριση με πριν 10 χρόνια.

Η Ελλάδα βρίσκεται 7η στη λίστα με το μικρότερο ποσοστό αυτισμού στον κόσμο. Υπάρχουν 72 παιδιά στα 10.000 ή 1 στα 138.
Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η Γαλλία με το μικρότερο ποσοστο παγκοσμίως 69 στα 10.000 ή 1 στα 144. Τελευταία χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά είναι το Κατάρ με 151 στα 10.000 ή 1 στα 66
.

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Πληροφορίες κ πηγές:

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *