Τα μικρά παιδιά συχνά γοητεύονται από το πώς τα πράγματα μπορούν να συναρμολογηθούν. Τα παιχνίδια με παξιμάδια και βίδες είναι εξαιρετικά για να ενθαρρύνουν την κατανόηση μιας τέτοιας δραστηριότητας.

Εάν έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί σας ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί πραγματικά εργαλεία, να συνδέει πράγματα, να βιδώνει και να ξεβιδώνει πράγματα ή να ενώνει τα πράγματα μεταξύ τους είναι καλή ιδέα να ακολουθήσετε αυτό το ενδιαφέρον και να του δώσετε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα που το βοηθούν να αναπτύξει τις δεξιότητές του.

Ένα τέτοιο παιχνίδι λοιπόν είναι ένα πολύ χρήσιμο διδακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν διαφορετικές γνωστικές και φυσικές διαδικασίες. Το αντικείμενο είναι πολύ χρήσιμο καθώς θα κάνει το παιδί να διασκεδάσει και, το πιο σημαντικό, θα το βοηθήσει να αναπτύξει την αισθητηριακή περίοδο που η Maria Montessori προσδιόρισε ως έναν από τους πέντε βασικούς τομείς που χρειάζεται να αναπτύξει ένα παιδί καθώς μεγαλώνει.

Αυτό το υλικό επιτρέπει στο παιδί να εξερευνήσει και να εργαστεί σε δύο σημαντικές πτυχές της αισθητηριακής περιοχής:

  • την όραση και την αφή.

Επιλέγοντας τα σωστά μπουλόνια και παξιμάδια, το παιδί θα διακρίνει με επιτυχία τα μεγέθη, κάτι που θα του επιτρέψει να εισάγει τις βίδες στη σωστή τρύπα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να βελτιώσουν τις οπτικές τους ικανότητες καθώς εργάζονται και τις κινητικές τους δεξιότητες.

Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, θα δώσει στο παιδί ένα θετικό αίσθημα ολοκλήρωσης και θα το κάνει να αισθάνεται σίγουρο για το επίτευγμά του κ τις ικανότητες του.

Παιχνίδια με βίδες, βιδώματα, εργαλεία

Παιχνίδια με βίδες, βιδώματα, εργαλεία

Τα παξιμάδια, οι βίδες και τα παιχνίδια κατασκευής έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Κάποιοι τομείς στους οποίους αυτά τα παιχνίδια ωφελούν τα παιδιά είναι:

  • λεπτή κινητική ανάπτυξη
  • χωρικός συλλογισμός
  • επίλυση προβλήματος
  • συγκέντρωση
  • συντονισμός χεριού-ματιού
  • αυτοεκτίμηση
  • ανεξαρτησία
  • δημιουργικότητα

Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη τους μύες των καρπών και των δακτύλων, το πιάσιμο των εργαλείων. Εξαιρετικές δεξιότητες για την εξάσκηση συντονισμού χεριού-ματιού.

Μια τέτοια δραστηριότητα είναι απλή στη χρήση. Για ένα παιδί από δύο ετών, θα μπορούσαμε να βάλουμε τις βίδες και να επιτρέψουμε στο παιδί να τις βιδώσει μέχρι τέρμα.

Φυσικά, προσέξτε τα μικρά κομμάτια, απαιτείται επίβλεψη.

Εδώ θα βρεις παραδείγματα παιχνιδιών με βιδώματα:

Δες και άλλες δραστηριότητες εδώ!

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *